protection w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła protection w angielski»francuski słowniku

protection [Brit prəˈtɛkʃ(ə)n, Am prəˈtɛkʃ(ə)n] RZECZOW.

self-protection [Brit sɛlfprəˈtɛkʃ(ə)n, Am ˈˌsɛlf prəˈtɛkʃən] RZECZOW.

protection w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła protection w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła protection w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

protection Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

protection Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

protection z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła protection w francuski»angielski słowniku

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文