trade w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła trade w angielski»francuski słowniku

5. trade METEO → trade wind

Zobacz też trade wind

trade-off [Brit ˈtreɪdɒf, Am ˈtreɪd ˌɔf] RZECZOW.

trade w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła trade w angielski»francuski słowniku

trade Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

trade Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文