balance w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła balance w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

6. balance FISH:

Zobacz też balancer

Tłumaczenia dla hasła balance w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

balance w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła balance w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

balancé(e) [balɑ̃se] PRZYMIOT.

II.balancer [balɑ̃se] CZASOW. zwrotny se balancer

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła balance w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

balance Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文