plateau w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła plateau w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.plateau <pl plateaux> [plato] RZECZOW. m

III.plateau <pl plateaux> [plato]

IV.plateau <pl plateaux> [plato]

plateau-repas <pl plateaux-repas> [platoʀ(ə)pɑ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła plateau w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

plateau w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła plateau w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

plateau-repas <plateaux-repas> [platoʀ(ə)pa] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła plateau w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

plateau Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文