de w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła de w angielski»francuski słowniku

de-escalation [Brit diːɛskəˈleɪʃ(ə)n, Am ˌdiˌɛskəˈleɪʃ(ə)n] RZECZOW.

de facto [Brit deɪ ˈfaktəʊ, Am ˌdeɪ ˈfæktoʊ] PRZYMIOT. PRZYSŁ.

de-stress [Brit diːˈstrɛs, Am diˈstrɛs] CZASOW. przech.

de jure [Brit deɪ ˈjʊəreɪ, diː ˈdʒʊəri, Am dɪ ˈdʒʊri, deɪ ˈdʒʊˌreɪ] PRZYMIOT. PRZYSŁ.

de-man <part prés de-manning; prét, part passé de-manned> [Brit ˌdiːˈman, Am diˈmæn] CZASOW. przech. Brit

de-icing [Brit ˌdiːˈʌɪsɪŋ, Am diˈaɪsɪŋ] RZECZOW.

de-icer [Brit diːˈʌɪsə, Am ˌdiˈaɪsər] RZECZOW.

de rigueur [Brit də rɪˈɡəː, Am ˌdə rɪˈɡər, də riˈɡər] PRZYMIOT.

I.de-escalate [Brit diːˈɛskəleɪt, Am ˌdiˈɛskəleɪt] CZASOW. przech.

II.de-escalate [Brit diːˈɛskəleɪt, Am ˌdiˈɛskəleɪt] CZASOW. nieprzech.

de w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła de w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cul-de-sac <-s [or culs-de-sac]> [ˈkʌldəsæk] RZECZOW. a. fig

Tłumaczenia dla hasła de w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

de Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

de Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła de w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文