laid w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła laid w angielski»francuski słowniku

laid [Brit leɪd, Am leɪd] CZASOW. pt CZASOW. pp

laid → lay

Zobacz też lay

lay → lie

IV.lay <prét, part passé laid> [Brit leɪ, Am leɪ] CZASOW. przech.

1. lay lit:

V.lay <prét, part passé laid> [Brit leɪ, Am leɪ] CZASOW. nieprzech.

laid-back [Brit leɪdˈbak, Am ˌleɪdˈbæk] PRZYMIOT. inf

lay → lie

IV.lay <prét, part passé laid> [Brit leɪ, Am leɪ] CZASOW. przech.

1. lay lit:

V.lay <prét, part passé laid> [Brit leɪ, Am leɪ] CZASOW. nieprzech.

Zobacz też lie, layperson

II.lie <part prés lying; prét, part passé lied> [Brit lʌɪ, Am laɪ] CZASOW. przech.

2. lie < part prés lying; prét lay; part passé lain; also for senses 3, 4, 5, 6, 7, 8>:

3. lie (be situated) (gen):

5. lie (can be found):

I.lay up CZASOW. [Brit leɪ -, Am leɪ -] (lay up [sth], lay [sth] up)

II.lay up CZASOW. [Brit leɪ -, Am leɪ -] (lay [sb] up) (confine to bed)

I.lay before CZASOW. [Brit leɪ -, Am leɪ -] (lay [sth] before sb)

I.lay on CZASOW. [Brit leɪ -, Am leɪ -] (lay on [sth], lay [sth] on)

laid w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła laid w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też lay3, lay2, lay1

lay pt of lie

Zobacz też lie2, lie1

Tłumaczenia dla hasła laid w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

laid Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文