forcé w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła forcé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.forcé (forcée) [fɔʀse] CZASOW. pp

forcé → forcer

II.forcé (forcée) [fɔʀse] PRZYMIOT.

Zobacz też forcer

II.forcer sur CZASOW. przech. obj.indir.

1. force (de personne):

2. force (contrainte):

jouer en force SPORT
coup de force MILIT

3. force (puissance):

II.force [fɔʀs] PRZYSŁ. dated

II.forcer sur CZASOW. przech. obj.indir.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła forcé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

forcé w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła forcé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

forcé part passé de forcer

II.forcé(e) [fɔʀse] PRZYMIOT.

Zobacz też forcer

Tłumaczenia dla hasła forcé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

forcé Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

forcé Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła forcé w francuski»angielski słowniku

forcé z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文