natural w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła natural w angielski»francuski słowniku

I.natural [Brit ˈnatʃ(ə)r(ə)l, Am ˈnætʃ(ə)rəl] RZECZOW.

II.natural [Brit ˈnatʃ(ə)r(ə)l, Am ˈnætʃ(ə)rəl] PRZYMIOT.

natural w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła natural w angielski»francuski słowniku

natural Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文