mourir w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła mourir w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. mourir (cesser de vivre):

Zobacz też sur-le-champ, feu2, feu1, champ

sur-le-champ [syʀləʃɑ̃] PRZYSŁ.

I.feu2 <pl feux> [fø] PRZYMIOT. inv

II.feu2 <pl feux> [fø] RZECZOW. m

1. feu (combustion, incendie):

10. feu (tir):

feu! MILIT
sous les feux croisés de X et de Y lit, fig
rear light Brit
feu stop MOTOR
feux de position AVIAT, NAUT

feu1 (feue) [fø] PRZYMIOT. form

3. champ (domaine):

II.à tout bout de champ PRZYSŁ.

champ de bataille MILIT fig
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła mourir w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

mourir w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła mourir w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła mourir w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
die a. fig a. iron

mourir Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文