d'exercice w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła d'exercice w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

exercice [ɛɡzɛʀsis] RZECZOW. m

3. exercice (activité professionnelle):

7. exercice FIN (contrôle):

exercice budgétaire ADMIN, FIN

Tłumaczenia dla hasła d'exercice w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

d'exercice w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła d'exercice w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

exercice [ɛgzɛʀsis] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła d'exercice w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

d'exercice Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文