license w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła license w angielski»francuski słowniku

Zobacz też licence

licence Brit, license Am [Brit ˈlʌɪs(ə)ns, Am ˈlaɪs(ə)ns] RZECZOW.

licence Brit, license Am [Brit ˈlʌɪs(ə)ns, Am ˈlaɪs(ə)ns] RZECZOW.

license w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła license w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też licence

Tłumaczenia dla hasła license w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

license Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文