radio w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła radio w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.radio [ʀadjo] Radio PRZYMIOT. inv

II.radio [ʀadjo] Radio RZECZOW. m (opérateur)

III.radio [ʀadjo] Radio RZECZOW. ż

Zobacz też Radio

radio-crochet <pl radio-crochets> [ʀadjokʀɔʃɛ] RZECZOW. m

radio-réveil <pl radios-réveils> [ʀadjoʀevɛj] RZECZOW. m

radio-isotope <pl radio-isotopes>, radioisotope <pl radioisotopes> [ʀadjoizotɔp] RZECZOW. m

radio-taxi <pl radio-taxis>, radiotaxi <pl radiotaxis> [ʀadjotaksi] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła radio w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

radio w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła radio w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

voiture-radio <voitures-radio> [vwatyʀʀadjo] RZECZOW. ż

radio-taxi <radio-taxis> [ʀadjotaksi] RZECZOW. m

radio-réveil <radios-réveils> [ʀadjoʀevɛj] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła radio w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

radio Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文