now w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła now w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.now [Brit naʊ, Am naʊ] PRZYMIOT. (current)

4. now (the present time):

8. just (exactly, precisely):

it's just on 8 am Brit
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła now w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
now that

now w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła now w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. now (at the present time, shortly):

3. now (involving the listener):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła now w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
à la revoyure! inf

now Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文