men w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła men w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

men → man

Zobacz też man

1. man (adult male):

a leg/bum man inf
mon vieux! inf

IV.man <part prés manning; prét, part passé manned> [Brit man, Am mæn] CZASOW. przech.

to a man

1. man (adult male):

a leg/bum man inf
mon vieux! inf

IV.man <part prés manning; prét, part passé manned> [Brit man, Am mæn] CZASOW. przech.

to a man

Tłumaczenia dla hasła men w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

men w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła men w angielski»francuski słowniku

Zobacz też man

men Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

dead men tell no tales Am prov
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文