man's w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła man's w angielski»francuski słowniku

1. man (adult male):

a leg/bum man inf
mon vieux! inf

IV.man <part prés manning; prét, part passé manned> [Brit man, Am mæn] CZASOW. przech.

to a man

de-man <part prés de-manning; prét, part passé de-manned> [Brit ˌdiːˈman, Am diˈmæn] CZASOW. przech. Brit

man's w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła man's w angielski»francuski słowniku

man's Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文