lives w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła lives w angielski»francuski słowniku

lives → life

Zobacz też life

life <pl lives> [Brit lʌɪf, Am laɪf] RZECZOW.

1. life (as opposed to death):

vie ż

2. life (period from birth to death):

vie ż
à vie
viager/-ère

3. life (animation, vigour):

vie ż
put a bit of life into it inf

4. life (social activity, lifestyle):

vie ż

5. life (as general concept):

vie ż
life's a bitch inf

11. life ART:

get a life inf!

life <pl lives> [Brit lʌɪf, Am laɪf] RZECZOW.

1. life (as opposed to death):

vie ż

2. life (period from birth to death):

vie ż
à vie
viager/-ère

3. life (animation, vigour):

vie ż
put a bit of life into it inf

4. life (social activity, lifestyle):

vie ż

5. life (as general concept):

vie ż
life's a bitch inf

11. life ART:

get a life inf!

pro-life [Brit prəʊˈlʌɪf, Am proʊˈlaɪf] PRZYMIOT.

lives w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła lives w angielski»francuski słowniku

Zwroty:

it's a hard life! iron inf

lives Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

lives Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

lives z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła lives w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文