luxury w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła luxury w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.luxury [Brit ˈlʌkʃ(ə)ri, Am ˈləkʃ(ə)ri, ˈləɡʒ(ə)ri] RZECZOW. (all contexts)

II.luxury [Brit ˈlʌkʃ(ə)ri, Am ˈləkʃ(ə)ri, ˈləɡʒ(ə)ri] PRZYMIOT. attr

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła luxury w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

luxury w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła luxury w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.luxury <-ies> [ˈlʌkʃəri, Am -ʃɚ-] RZECZOW. pl

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła luxury w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

luxury Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文