train w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła train w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

5. train (allure):

à fond de train inf
train avant MOTOR
train avant AVIAT
train de neige TRANSP
train de pneus MOTOR
set of tyres Brit
train de pneus MOTOR
train roulant MOTOR
train routier TRANSP
train routier TRANSP

Zobacz też vache, mener, marche

6. mener (faire aboutir):

7. mener (poursuivre):

1. marche (déplacement de personne):

marche SPORT
10 km marche SPORT

4. marche (fonctionnement de mécanisme):

marche d'angle CONSTR

train-train, traintrain [tʀɛ̃tʀɛ̃] RZECZOW. m <pl train-train> inf

tram-train [tʀamtʀɛ̃] RZECZOW. m TRANSP

arrière-train <pl arrière-trains> [aʀjɛʀtʀɛ̃] RZECZOW. m

boute-en-train, boutentrain <pl boute-en-train, boutentrains> [butɑ̃tʀɛ̃] RZECZOW. mf

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła train w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

train w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła train w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

train-train [tʀɛ̃tʀɛ̃] RZECZOW. m sans pl inf

train-ferry <train-ferrys [ou train-ferries]> [tʀɛ̃feʀi] RZECZOW. m

arrière-train <arrière-trains> [aʀjɛʀtʀɛ̃] RZECZOW. m

boute-en-train [butɑ̃tʀɛ̃] RZECZOW. m inv

Tłumaczenia dla hasła train w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

train Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文