snap w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła snap w angielski»francuski słowniku

7. snap (in sewing) → snap fastener

III.snap <part prés snapping; prét, part passé snapped> [Brit snap, Am snæp] CZASOW. przech.

V.snap <part prés snapping; prét, part passé snapped> [Brit snap, Am snæp] CZASOW. nieprzech.

Zobacz też snap fastener

I.snap at CZASOW. [Brit snap -, Am snæp -] (snap at [sth/sb])

I.snap off CZASOW. [Brit snap -, Am snæp -] (snap off)

II.snap off CZASOW. [Brit snap -, Am snæp -] (snap off [sth], snap [sth] off)

snap w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła snap w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła snap w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

snap Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文