sec w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sec w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.sec (sèche) [sɛk, sɛʃ] PRZYMIOT.

III.sec (sèche) [sɛk, sɛʃ] PRZYSŁ.

Zobacz też trique

I.pète-sec, pètesec [pɛtsɛk] inf PRZYMIOT. inv

II.pète-sec, pètesec [pɛtsɛk] inf RZECZOW. mf <pl pète-sec> péj

Tłumaczenia dla hasła sec w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

sec w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sec w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sec (sèche) [sɛk, sɛʃ] PRZYMIOT.

I.pète-sec [pɛtsɛk] PRZYMIOT. inv inf

II.pète-sec [pɛtsɛk] RZECZOW. m, f inv inf

Tłumaczenia dla hasła sec w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

sec Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文