tap w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tap w angielski»francuski słowniku

III.tap <part prés tapping; prét, part passé tapped> [Brit tap, Am tæp] CZASOW. przech.

IV.tap <part prés tapping; prét, part passé tapped> [Brit tap, Am tæp] CZASOW. nieprzech.

I.tap in CZASOW. [Brit tap -, Am tæp -] (tap [sth] in, tap in [sth])

I.tap out CZASOW. [Brit tap -, Am tæp -] (tap [sth] out, tap out [sth])

tap w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tap w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła tap w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tap Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文