lights w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła lights w angielski»francuski słowniku

1. light (brightness):

in the light of day lit, fig

3. light (electrical appliance):

feu m

3. light (not heavy):

léger/-ère
peu actif/-ive

IV.light <prét, part passé lit [lɪt] or lighted> [Brit lʌɪt, Am laɪt] CZASOW. przech.

V.light <prét, part passé lit> [Brit lʌɪt, Am laɪt] CZASOW. nieprzech.

lights w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła lights w angielski»francuski słowniku

lights Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

lights z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła lights w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文