metal w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła metal w angielski»francuski słowniku

non-metal [Brit ˌnɒnˈmɛt(ə)l, Am ˌnɑnˈmɛdl] RZECZOW.

antifriction metal [Brit ˌantɪfrɪkʃ(ə)n ˈmɛt(ə)l] RZECZOW.

metal w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła metal w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła metal w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

metal z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła metal w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文