scrap w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła scrap w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. scrap (fragment):

III.scrap <part prés scrapping; prét, part passé scrapped> [Brit skrap, Am skræp] CZASOW. przech.

IV.scrap <part prés scrapping; prét, part passé scrapped> [Brit skrap, Am skræp] CZASOW. nieprzech. (fight)

Tłumaczenia dla hasła scrap w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

scrap w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła scrap w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła scrap w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

scrap Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文