cutting w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cutting w angielski»francuski słowniku

III.cutting [Brit ˈkʌtɪŋ, Am ˈkədɪŋ] PRZYMIOT.

cost-cutting [Brit ˈkɒstkʌtɪŋ, Am ˈkɔstˌkədɪŋ] RZECZOW.

cutting w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cutting w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zwroty:

to cut the cackle Brit, Aus inf
to cut it Am inf

Tłumaczenia dla hasła cutting w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

cutting Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

cutting Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła cutting w francuski»angielski słowniku

cutting z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文