violent w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła violent w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.violent (violente) [vjɔlɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

II.violent (violente) [vjɔlɑ̃, ɑ̃t] RZECZOW. m (ż)

non-violent (non-violente) <mpl non-violents> [nɔ̃vjɔlɑ̃, ɑ̃t] RZECZOW. m (ż)

Tłumaczenia dla hasła violent w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

violent w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła violent w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

violent(e) [vjɔlɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

I.non-violent(e) <non-violents> [nɔ̃vjɔlɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

II.non-violent(e) <non-violents> [nɔ̃vjɔlɑ̃, ɑ̃t] RZECZOW. m(ż)

Tłumaczenia dla hasła violent w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

violent Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文