wife w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła wife w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

wife <pl wives> [Brit wʌɪf, Am waɪf] RZECZOW.

1. wife (spouse) (gen):

wife ADMIN, LAW
to take sb as one's wife form, to take sb to wife prov
the wife inf hum
la régulière inf, hum

Tłumaczenia dla hasła wife w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

wife w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła wife w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła wife w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

wife Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文