second w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła second w angielski»francuski słowniku

I.second RZECZOW. [Brit ˈsɛk(ə)nd, Am ˈsɛkənd]

1. second:

2. second (ordinal number):

1. second (in second place):

second w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła second w angielski»francuski słowniku

second Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

second Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文