envers w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła envers w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.envers2 <pl envers> [ɑ̃vɛʀ] RZECZOW. m

Zobacz też monde

1. monde (terre):

5. monde (gens):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła envers w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
envers m (of, to de)

envers w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła envers w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.envers [ɑ̃vɛʀ] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła envers w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

envers Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文