ends w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ends w angielski»francuski słowniku

1. end (finish, final part):

fin ż
à la fin de
à la fin de

2. end (extremity):

Zobacz też stick, justify

III.stick <prét, part passé stuck> [Brit stɪk, Am stɪk] CZASOW. przech.

IV.stick <prét, part passé stuck> [Brit stɪk, Am stɪk] CZASOW. nieprzech.

justify [Brit ˈdʒʌstɪfʌɪ, Am ˈdʒəstəˌfaɪ] CZASOW. przech.

ends w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ends w angielski»francuski słowniku

Zwroty:

in the end [or at the end of the day Aus, Brit ]

ends Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

odds and ends Aus, Brit inf

ends z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文