amoureux w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła amoureux w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.amour|eux (amoureuse) [amuʀø, øz] PRZYMIOT.

II.amour|eux (amoureuse) [amuʀø, øz] RZECZOW. m (ż)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła amoureux w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

amoureux w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła amoureux w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.amoureux (-euse) [amuʀø, -øz] PRZYMIOT.

II.amoureux (-euse) [amuʀø, -øz] RZECZOW. m, f

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła amoureux w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

amoureux Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

amoureux(-euse) m (ż) de la nature
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文