encore w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła encore w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

2. encore (toujours pas):

3. encore (de nouveau):

4. encore (davantage):

5. encore (en plus):

what next! inf

III.encore que SPÓJNIK (bien que)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła encore w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

encore w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła encore w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
not only ..., but

Tłumaczenia dla hasła encore w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

encore Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文