voulez-vous w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła voulez-vous w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.care for CZASOW. [Brit kɛː -, Am kɛr -] (care for [sb/sth])

4. carve (create) → carve out

Zobacz też carve out

helping [Brit ˈhɛlpɪŋ, Am ˈhɛlpɪŋ] RZECZOW. (gen)

I.contribute [Brit kənˈtrɪbjuːt, ˈkɒntrɪbjuːt, Am kənˈtrɪbjut] CZASOW. przech.

II.contribute [Brit kənˈtrɪbjuːt, ˈkɒntrɪbjuːt, Am kənˈtrɪbjut] CZASOW. nieprzech.

Tłumaczenia dla hasła voulez-vous w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.quatrième [katʀijɛm] PRZYMIOT.

II.quatrième [katʀijɛm] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

voulez-vous w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła voulez-vous w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła voulez-vous w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文