tasse w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tasse w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też tasser

sous-tasse <pl sous-tasses>, soustasse <pl soustasses> [sutas] RZECZOW. ż Belg

Tłumaczenia dla hasła tasse w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

tasse w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tasse w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sous-tasse [sutɑs] RZECZOW. ż Belg, CH (soucoupe)

Tłumaczenia dla hasła tasse w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

tasse Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

tasse ż à café
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文