shrink w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła shrink w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.shrink [Brit ʃrɪŋk, Am ʃrɪŋk] RZECZOW. inf

II.shrink <prét shrank; part passé shrunk or shrunken> [Brit ʃrɪŋk, Am ʃrɪŋk] CZASOW. przech.

III.shrink <prét shrank, part passé shrunk or shrunken> [Brit ʃrɪŋk, Am ʃrɪŋk] CZASOW. nieprzech.

1. shrink:

I.shrink-wrap [Brit ˈʃrɪŋkrap, Am ˈʃrɪŋkˌræp] RZECZOW.

II.shrink-wrap <part prés shrink-wrapping; prét, part passé shrink-wrapped> [Brit ˈʃrɪŋkrap, Am ˈʃrɪŋkˌræp] CZASOW. przech.

Tłumaczenia dla hasła shrink w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
shrink inf
divan inf

shrink w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła shrink w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.shrink <shrank [or Am shrunk], shrunk [or a. Am shrunken]> [ʃrɪŋk] CZASOW. przech.

III.shrink <shrank [or Am shrunk], shrunk [or a. Am shrunken]> [ʃrɪŋk] CZASOW. nieprzech.

Tłumaczenia dla hasła shrink w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

shrink Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文