nothing w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła nothing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. nothing:

nerien
rienne

2. nothing (emphasizing insignificance):

3. nothing (very little indeed):

nothing lit, fig

4. nothing (indicating absence of trait, quality):

5. nothing (emphatic: setting up comparisons):

II.nothing [Brit ˈnʌθɪŋ, Am ˈnəθɪŋ] PRZYSŁ.

III.nothing [Brit ˈnʌθɪŋ, Am ˈnəθɪŋ] PRZYMIOT.

IV.nothing [Brit ˈnʌθɪŋ, Am ˈnəθɪŋ] RZECZOW.

Zobacz też sweet

I.good-for-nothing [Brit ɡʊdfəˈnʌθɪŋ, Am ˈɡʊd fər ˌnəθɪŋ] RZECZOW.

II.good-for-nothing [Brit ɡʊdfəˈnʌθɪŋ, Am ˈɡʊd fər ˌnəθɪŋ] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła nothing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

nothing w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła nothing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. nothing (not anything):

Zobacz też something, anything

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła nothing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

nothing Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文