until w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła until w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.until [Brit ənˈtɪl, Am ˌənˈtɪl] PRZYIMEK When used as a preposition in positive sentences until is translated by jusqu'à: they're staying until Monday = ils restent jusqu'à lundi.
Remember that jusqu'à + le becomes jusqu'au and jusqu'à + les becomes jusqu'aux: until the right moment = jusqu'au bon moment; until the exams = jusqu'aux examens.
In negative sentences not until is translated by ne…pas avant: I can't see you until Friday = je ne peux pas vous voir avant vendredi.
When used as a conjunction in positive sentences until is translated by jusqu'à ce que + subjunctive: we'll stay here until Maya comes back = nous resterons ici jusqu'à ce que Maya revienne.
In negative sentences where the two verbs have different subjects not until is translated by ne…pas avant que + subjunctive: we won't leave until Maya comes back = nous ne partirons pas avant que Maya revienne.
In negative sentences where the two verbs have the same subject not until is translated by pas avant de + infininitive: we won't leave until we've seen Claire = nous ne partirons pas avant d'avoir vu Claire.

1. until:

II.until [Brit ənˈtɪl, Am ˌənˈtɪl] SPÓJNIK a. till

until + subj

Zobacz też death

mort ż
mort ż
à sa mort
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła until w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

until w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła until w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła until w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

until Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文