industries w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła industries w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

industrie [ɛ̃dystʀi] RZECZOW. ż

agro-industrie <pl agro-industries> [aɡʀoɛ̃dystʀi] RZECZOW. ż

éco-industrie <pl éco-industries> [ekoɛ̃dystʀi] RZECZOW. ż

mono-industrie <pl mono-industries> [monoɛ̃dystʀi] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła industries w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

industries w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła industries w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła industries w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

industries Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文