connections w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła connections w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

connection, connexion Brit dated [Brit kəˈnɛkʃ(ə)n, Am kəˈnɛkʃ(ə)n] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła connections w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

connections w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła connections w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła connections w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

connections Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

à propos de ...
à ce propos, je pense que ...

connections z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła connections w francuski»angielski słowniku

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文