network w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła network w angielski»francuski słowniku

I.network [Brit ˈnɛtwəːk, Am ˈnɛtˌwərk] RZECZOW. (all contexts)

network w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła network w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła network w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
réseau a. INFOR
secteur m ELEC

network Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

network Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文