aucun w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła aucun w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.aucun (aucune) [okœ̃, yn] PRZYMIOT.

1. aucun (dans une phrase négative):

II.aucun (aucune) [okœ̃, yn] ZAIMEK

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła aucun w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

aucun w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła aucun w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.aucun(e) [okœ̃, yn] PRZYMIOT. antéposé

II.aucun(e) [okœ̃, yn] ZAIMEK

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła aucun w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

aucun Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

aucun ... ne ..., ne ... aucun ...
aucun ne ..., ne ... aucun
not ... any
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文