tes w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też ton2, ton1

1. ton (de la voix):

ton1 <ta,pl tes> [tɔ̃, ta, te] PRZYMIOT. poss

ton En anglais, on ne répète pas le possessif coordonné: ta femme et tes enfants = your wife and children.:

tes parents à toi inf

te, (t' before vowel or mute h) [t(ə)] ZAIMEK OSOBOWY

va-comme-je-te-pousse <à la va-comme-je-te-pousse> [alavakɔmʃtəpus] PRZYSŁ. inf

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła tes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

tes w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tes w francuski»angielski słowniku

tes → ta, → ton

Zobacz też ton2, ton1, ta

Zobacz też me

me <devant voyelle ou h muet m'> [mə] ZAIMEK pers

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
your bum Brit

tes Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文