tune w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tune w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.tune out CZASOW. [Brit tjuːn -, Am t(j)un -] inf Am (tune [sb] out)

I.tune up CZASOW. [Brit tjuːn -, Am t(j)un -] musician (tune up [sth], tune [sth] up)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła tune w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tune w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tune w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła tune w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tune Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文