ton w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ton w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

ton1 <ta,pl tes> [tɔ̃, ta, te] PRZYMIOT. poss

ton En anglais, on ne répète pas le possessif coordonné: ta femme et tes enfants = your wife and children.:

tes parents à toi inf

1. ton (de la voix):

Zobacz też quart

1. quart (quatrième partie):

demi-ton <pl demi-tons> [d(ə)mitɔ̃] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ton w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

ton w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ton w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też mon

demi-ton <demi-tons> [d(ə)mitɔ̃] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ton w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

ton Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文