whole w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła whole w angielski»francuski słowniku

1. whole:

entier/-ière
tout entier/-ière

2. whole (emphatic use):

whole w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła whole w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

whole-hearted [ˌhəʊlˈhɑ:tɪd, Am ˌhoʊlˈhɑ:rt̬ɪd] PRZYMIOT. (completely sincere)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła whole w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

whole Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文