bu w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bu w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bu → boire

Zobacz też boire

1. boire (consommer):

il a bu un coup de trop inf

1. boire (consommer):

il a bu un coup de trop inf

Zobacz też vin, lie

1. vin (de raisin):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła bu w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
boire à la mariéela santé de M. X
coup m inf boire)
boire la grande tasse dated, inf

bu w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bu w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła bu w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bu Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文