heating w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła heating w angielski»francuski słowniku

heating w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła heating w angielski»francuski słowniku

underfloor heating [ˌʌndəˈflɔ:hi:tɪŋ, Am -dɚflɔ:rˈhi:t̬ɪŋ] RZECZOW.

heating Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

heating z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文