centrale w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła centrale w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.centr|al (centrale) <mpl centraux> [sɑ̃tʀal, o] PRZYMIOT.

Zobacz też École

Tłumaczenia dla hasła centrale w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

centrale w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła centrale w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

centrale [sɑ̃tʀal] RZECZOW. ż

Centrale [sɑ̃tʀal] RZECZOW. ż ECOLE

central(e) <-aux> [sɑ̃tʀal, o] PRZYMIOT. (situé au centre, important)

central <-aux> [sɑ̃tʀal, o] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła centrale w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

centrale Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

centrale z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文