Sud w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Sud w francuski»angielski słowniku

I.sud-ouest [sydwɛst] PRZYMIOT. inv

II.sud-ouest [sydwɛst] RZECZOW. m

sud-vietnam|ien (sud-vietnamienne) <mpl sud-vietnamiens> [sydvjɛtnamjɛ̃, ɛn] PRZYMIOT. HIST

sud-cor|éen (sud-coréenne) <mpl sud-coréens> [sydkɔʀeɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

I.sud-est [sydɛst] PRZYMIOT. inv

sud-américain (sud-américaine) <mpl sud-américains> [sydameʀikɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

sud-africain (sud-africaine) <mpl sud-africains> [sydafʀikɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

Sud-Vietnam|ien (Sud-Vietnamienne) <mpl Sud-Vietnamiens> [sydvjɛtnamjɛ̃, ɛn] RZECZOW. m (ż) HIST

Corse-du-Sud [kɔʀsdysyd] ż (département)

Sud w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Sud w francuski»angielski słowniku

sud-américain(e) <sud-américains> [sydameʀikɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

sud-coréen(ne) <sud-coréens> [sydkɔʀeɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

sud-africain(e) <sud-africains> [sydafʀikɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

sud-vietnamien(ne) <sud-vietnamiens> [sydvjɛtnamjɛ̃, jɛn] PRZYMIOT. HIST

I.sud-est [sydɛst] inv RZECZOW. m

II.sud-est [sydɛst] inv PRZYMIOT.

I.sud-ouest [sydwɛst] inv RZECZOW. m

II.sud-ouest [sydwɛst] inv PRZYMIOT.

ouest-sud-ouest [wɛstsydwɛst] RZECZOW. m sans pl

Sud-Américain(e) <Sud-Américains> [sydameʀikɛ̃, ɛn] RZECZOW. m(ż)

Sud Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

habitant(e) m (ż) du sud
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文