gens w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła gens w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. gens (personnes):

the locals péj
des tas inf de gens

2. gens:

gens2 <pl gentes> [ʒɛ̃s, ʒɛ̃tɛs] RZECZOW. ż HIST

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła gens w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

gens w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła gens w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła gens w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

gens Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

gens Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文